Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulaminy promocji czasowych
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Hity sklepowe
Ocet jabłkowy bio (niefiltrowany)500 ml AlceNero

Ocet jabłkowy bio (niefiltrowany)500 ml AlceNero

14,50 zł
SKŁADNIKI sok jabłkowy*, całkowita kwasowość 5% (*certyfikowany składnik ekologiczny) UWAGI Osad jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.
Ocet jabłkowy niefiltrowany niepasteryzowany 750 ml Voelker

Ocet jabłkowy niefiltrowany niepasteryzowany 750 ml Voelker

17,50 zł
SKŁADNIKI ocet jabłkowy niefiltrowany* (*certyfikowany składnik ekologiczny) OPIS Ocet nie z koncentratu, niepasteryzowany. Kwasowość: 5% Przed spożyciem wstrząsnąć. WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g Wartość energetyczna: 75kJ/18 kca Tłuszcz: 0,1 g w tym kwasy…
Kontakt
 • tel. 504 800 612
  e-mail: sklep@daryzdrowia.pl
  e-mail: biuro@daryzdrowia.pl
  NIP: 851-108-16-82
 • E-mail:sklep@daryzdrowia.pl
 • Telefon504-800-612
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek :9.00-18.00 sobota: 10.00-16.00 niedziela: nieczynne
Statystyka
 • Ilość produktów: 972
 • Ilość kategorii: 93
 • Ilość promocji: 17
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 43
 • Sklep działa od: 24-10-2015

Regulaminy promocji czasowych


REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK
„ Konkurs Walentynkowy z Sylveco ”
z dnia 01.02.2020 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin
“ Dlaczego KOCHAM kosmetyki z rodziny Sylveco
(tj. Sylveco, Biolaven, Vianek, Rosadia, Duetus lub Aloesove). Uzasadnij swoją
odpowiedź ”
reguluje zasady przeprowadzenia internetowego konkursu „Konkurs
Walentynkowy z Sylveco” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest firma „Dary Zdrowia” Przedsiębiorstwo Handlowe Xylia
Andrzej Ceranowski, z siedzibą w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 40/1B2, NIP
8511081682, REGON 811815875, prowadząca sklep internetowy
https://www.facebook.com/DaryZdrowia/ , (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym
www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”).
6. Konkurs dostępny jest na Fanpage’u Organizatora
https://www.facebook.com/DaryZdrowia/ ( zwane dalej: „Fanpage”)
7. Konkurs trwa od 08 do 14 lutego 2020 r., do godz. 20.00.
8. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w dniu 14 lutego br. po godz. 22.00
9. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez Serwis Facebook
ani z nim związany. Właściciel Serwisu Facebook nie ponosi odpowiedzialności za realizację
Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wszelkie dane osobowe przekazywane
w związku z Konkursem Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.
II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna,
zamieszkująca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i ich rodziny ani członkowie rodziny
Organizatora.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie prywatnego konta w Serwisie Facebook.
4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu.
5. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź
powodować niewłaściwe działanie Fanpage’a, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub
oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z
Regulaminem.
6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w
Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, których działania są
sprzeczne z Regulaminem.
III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla Uczestników, którzy posiadają konta w Serwisie Facebook
i są osobami pełnoletnimi.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na osi czasu Fanpage'a. Wzięcie udziału w konkursie
jest tożsame z akceptacją Regulaminu.
3. Uczestnictwo w konkursie polega na:
a/ polubieniu strony Fanpage`a Sylveco tj, https://www.facebook.com/Sylvecopl/
b/ zaproszenie do konkursu 3 znajomych
c/ udzieleniu odpowiedzi na pytanie “ Dlaczego KOCHAM kosmetyki z rodziny Sylveco
(tj. Sylveco, Biolaven, Vianek, Rosadia, Duetus lub Aloesove). Uzasadnij swoją
odpowiedź ” Odpowiedź musi zostać umieszczona w komentarzu pod postem konkursowym
na Fanpage’a Dary Zdrowia i musi być przesłana w terminie trwania konkursu.

4. Odpowiedzi będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
Konkursu.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź. W przypadku zgłoszenia więcej niż
jednej odpowiedzi, pod uwagę będzie brana pierwsza z nich.
6. W Konkursie nie biorą udziału osoby, o których mowa w ustępie 2.2. powyżej, a także
takie, które wyrażają treści zawierające:
a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub
prezentujące zachowania niebezpieczne;
b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
d) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;
e) treści co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.
IV. KOMISJA KONKURSOWA
1. Organizator powoła Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa dokona weryfikacji odpowiedzi nadesłanych w Konkursie. Spośród
nadesłanych propozycji Komisja Konkursowa wytypuje według swojego wyłącznego
uznania 5 (pięciu) Zwycięzców, przydzielając każdemu z nich jeden komplet
kosmetyków, składający się z 3 (trzech) kosmetyków.
V. NAGRODY
1. Nagrody za udział w Konkursie (5 nagród) stanowią zestawy składające się z 3
kosmetyków produkowanych przez Sylveco.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji nagród w sytuacjach losowych, które
uniemożliwiają wydanie wyżej opisanego zestawu.
3. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni wieczorem dnia 14 lutego 2020r.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Fundatorem nagród jest Sylveco.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć będących przedmiotem
konkursu umieszczonych pod postem konkursowym jako komentarz w serwisie Facebook
pod adresem: https://www.facebook.com/DaryZdrowia/ .
7. Uczestnik wyraża nieodwołalną, nieodpłatną zgodę bez ograniczeń terytorialnych,
podmiotowych i przedmiotowych na wykorzystywanie opublikowanych przez uczestnika
zdjęć, będących przedmiotem konkursu, umieszczonych pod postem konkursowym jako
komentarz w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DaryZdrowia/,
w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych Organizatora.
VI. ZAWIADAMIANIE LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD
1. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie („Laureaci”)
zostaną powiadomieni o wygranej na osi czasu Fanpage'a Organizatora w Serwisie Facebook.
2. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania w wiadomości prywatnej na Fanpage’u danych
teleadresowych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 3
dni po ogłoszeniu wyników Konkursu oraz skontaktowania się z Organizatorem Konkursu
celem uzgodnienia odbioru nagrody. Laureaci spoza Szczecina, tzn. nie mogący odebrać
nagrody osobiście, ponoszą koszt wysyłki nagrody w kwocie 9,00 zł
. W przypadku braku
przesłania danych, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Zwycięzcy na
miejsce osoby, która się nie zgłosiła.
3. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w tym Regulaminie zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w Regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych odpowiedzi pod kątem ich
zgodności z prawem i dobrymi obyczajami. Argumenty nie mogą zawierać w szczególności
treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, obscenicznych lub takich, które mogą
być uznane za obraźliwe.
6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm
świadczących usługi kurierski.
7. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na terenie Polski.
8. Organizator nie odpowiada za niemożność odbioru nagrody z przyczyny leżących po
stronie Uczestnika Konkursu.
VII. REKLAMACJE
1. Laureatom przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej otrzymanej nagrody do 3
dni roboczych po jego zakończeniu, przesyłając ją na adres Organizatora listem poleconym.
2. Reklamacje należy zgłaszać Organizatorowi, podając przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego.
3. Zainteresowany zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
4. Od decyzji Komisji Reklamacyjnej nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie
uchybia to uprawnieniom Uczestników wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
VIII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska,
adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych RODO ( Dz. U. 2018, poz. 1000) , w celu
przyznania i doręczenia nagród, ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora Laureata Konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w
Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych
powoduje wykluczenie z Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania;
sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych; Dane osobowe nie będą udostępniane ani
przekazywane innym podmiotom, z wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom
nagród w celu ich dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w
organizacji Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką
współpracą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek uczestnictwa w
konkursie. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie, rozpatrywanie
skarg i wniosków.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu będzie dostępna na Fanpage’u od dnia ogłoszenia konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą
przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest
sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
5. Regulamin jest ogłoszony na stronie https://daryzdrowia.pl/regulaminy-promocjiczasowych-
pm-33.html
6. Werdykt Jury jest ostateczny, nie wymaga uzasadnienia w żadnej formie i nie może zostać
skutecznie zaskarżony do sądu.

„ Dary Zdrowia”
Szczecin, Centrum Handlowe Nowy Turzyn
www.daryzdrowia.pl

Przejdź do strony głównej

Aktualności

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu